„Св. Богородица", черква в с. Огняново - християнски храм. Еднокорабна, вкопана сграда, построена през 1864 г. След Освобождението (1878 г.) се извършва надзиждане на старата постройка и се прави нов покрив по немска технология. През 1913 г. в черковния двор е построена камбанария. Първият свещ. е Никола от Мелник. През годините в храма служат свещениците: Захарий Трендафилов (от с. Хаджиево), Васил Добрев, Васил Кузев (от с. Синитево), Никола Гарчев (от с. Поибрене), Александър Стоянов (от  гр. Пазарджик), Тодор Ат. Иванов (1973).